Deweloper mieszkaniowy

Kampania pozyskiwania dla klienta leadów kontaktowych i umawiania spotkań z jego handlowcami

Klient: deweloper mieszkaniowy

Grupa docelowa: osoby o ponadprzeciętnych dochodach, kupujące mieszkanie w atrakcyjnej lokalizacji dla siebie bądź w celach inwestycyjnych

Rozliczenie: za leada kontaktowego oraz umówione spotkanie

Co zostało zrobione:

Dla klienta prowadziliśmy równolegle działania w dwóch kanałach: pozyskiwania leadów za pośrednictwem mailingu oraz umawiania spotkań z handlowcami klienta (na nowych leadach oraz jego bazie). Do działań mailingowych wykorzystywaliśmy dane behawioralne uzyskane z innych kampanii prowadzonych na naszych zasobach – zarówno innych deweloperów, jak i kampanii dóbr luksusowych bądź produktów inwestycyjnych. Od klienta otrzymaliśmy natomiast bazę zainteresowanych jego ofertą, która była już wcześniej obdzwoniona we własnym zakresie przez pracowników klienta a była pozyskana 6-8 miesięcy wcześniej.

Dzięki wykorzystaniu w mailingach danych behawioralnych uzyskaliśmy bardzo dobre parametry wysyłek (OR = 6,18% i CTOR = 16,76%), które przełożyły się na pozyskanie 7% konwersji z klika na leady. Z kolei pracując w telemarketingu na bazie, która była już przepracowana przez klienta i nie bardzo można powiedzieć o niej, że była „świeża”, umówiliśmy na spotkania z handlowcami dewelopera ponad 6% wszystkich przekazanych nam rekordów. Dodatkowo dostarczyliśmy klientowi pełny raport z akcji, który pozwolił mu na poprawę wewnętrznych procesów obsługi klienta, dzięki zidentyfikowaniu przez nasze Contact Center problemów, na jakie natrafiły zainteresowane jego inwestycjami osoby.