Komercyjna komunikacja B2B: Jak e-mailing oraz call center łączy przedsiębiorców

E-mail marketing wśród reklam internetowych funkcjonuje już drugą dekadę. Długo nie budził kontrowersji. Z czasem – kiedy coraz więcej osób zakładało skrzynki pocztowe, a e-mail zaczął być powszechnie stosowanym kanałem komunikacji – stał się tematem rozważań, czy nadal stanowi skuteczną formę reklamową. Komercyjna komunikacja pomiędzy reklamodawcą a reklamobiorcą (firmą a konsumentem końcowym lub firmą), może […]

Sposoby pozyskiwania w internecie konwertujących leadów dla branży B2B

Możliwości docierania do potencjalnych kontrahentów z ofertą B2B (ang. business to business) jest aktualnie bardzo dużo. Jednak wybór naprawdę efektywnych kanałów pozyskiwania leadów w internecie i mediach cyfrowych (kontaktów do firm, które są potencjalnie zainteresowane danym produktem bądź usługą) bywa trudny. Dobór kanałów, narzędzi i taktyk zależy od wielu czynników, choćby takich jak: łatwość identyfikacji […]